گزارش تصویری از بازدید فرماندار مهریز از نانوایی های سطح شهر

گزارش تصویری از بازدید فرماندار مهریز از نانوایی های سطح شهر


تصویری
گزارش تصویری از بازدید فرماندار مهریز از نانوایی های سطح شهر
آدرس کوتاه :