گزارش تصویری از بازدید فرماندار مهریز از اماکن تاریخی و گردشگری-قسمت اول

گزارش تصویری از بازدید فرماندار مهریز از اماکن تاریخی و گردشگری-قسمت اول


گزارش تصویری
گزارش تصویری از بازدید فرماندار مهریز از اماکن تاریخی و گردشگری-قسمت اول

 

آدرس کوتاه :