گزارش تصویری از آیین تودیع و معارفه فرماندار مهریز-قسمت دوم

گزارش تصویری از آیین تودیع و معارفه فرماندار مهریز-قسمت دوم


گزارش تصویری
گزارش تصویری از آیین تودیع و معارفه فرماندار مهریز-قسمت دوم

 

آدرس کوتاه :