گزارش تصویری از آئین های عزاداری در حسینیه های مهریز - محرم 1390

گزارش تصویری از آئین های عزاداری در حسینیه های مهریز - محرم 1390


قسمت اول
گزارش تصویری از آئین های عزاداری در حسینیه های مهریز - محرم 1390

 

 

 

عکس از: جمال زارع زاده مهریزی

آدرس کوتاه :