گزارش تصویری از افتتاح کارگاه آموزشی فناوری اطلاعات ویژه خواهران در مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهریز

گزارش تصویری از افتتاح کارگاه آموزشی فناوری اطلاعات ویژه خواهران در مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهریز


گزارش تصویری
گزارش تصویری از افتتاح کارگاه آموزشی فناوری اطلاعات ویژه خواهران در مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهریز

 

آدرس کوتاه :