گزارش تصویری از اجرای مسابقه محله در مهریز

گزارش تصویری از اجرای مسابقه محله در مهریز


گزارش تصویری
گزارش تصویری از اجرای مسابقه محله در مهریز


این مسابقه روز چهارشنبه 1388/2/23 در محل چمن مصنوعی جمعیت هلال احمر مهریز
با همکاری فرمانداری - شهرداری - آموزش و پرورش - هلال احمر و کارخانه سیمان بوهروک مهریز برگزار شد.
آدرس کوتاه :