گزارش تصويري گروه کوهنوردی دانشگاه یزد در غربال بیز مهریز


گروه کوهنوردی دانشگاه یزد در برنامه این هفته خود از مجموعه تفریحی غربال بیز شهرستان مهریز بازدید کرد.

 

گروه کوهنوردی دانشگاه یزد در برنامه این هفته خود از مجموعه تفریحی غربال بیز شهرستان مهریز بازدید کرد.آدرس کوتاه :