گزارش تصويري ديدار با خانواده شهدا توسط مسئولين جهاد كشاورزي شهرستان مهريز


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز و نقل از جهاد كشاورزي شهرستان؛ همزمان با هفته دفاع مقدس مسئولين جهاد كشاورزي شهرستان از خانواده شهداي مهريزديدار كردند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز و نقل از جهاد كشاورزي شهرستان؛ همزمان با هفته دفاع مقدس مسئولين جهاد كشاورزي شهرستان از خانواده شهداي مهريزديدار كردندآدرس کوتاه :