گزارش تصويري جلسه بررسی مسائل و مشکلات راه اندازی معدن سرب و روی مهدی آباد


باحضور دکتر بابایی معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندارجلسه بررسی مسائل و مشکلات راه اندازی معدن سرب و روی مهدی آباد برگزار شد .آدرس کوتاه :