گزارش تصويري بازديد از پروژه هاي شهرستان مهريز


صبح امروز كارشناسان اداره كل راه وشهرسازي استان باتفاق كارشناس عمراني فرمانداري مهريزاز پروژه هاي شهرستان بازديد نمودند.

 

صبح امروز كارشناسان اداره كل راه وشهرسازي استان باتفاق كارشناس  عمراني فرمانداري مهريزاز پروژه هاي شهرستان بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،توسط كارشناسان ذكر شده  از پروژه هاي آماده سازی بسترجهت نصب ديوارهاي پيش ساخته درمحدوده اراضي آزاد سازي شده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان -آسفالت مسیردسترسي به واحد هاي مستقر در حاشيه  تقاطع غير همسطح ورودي مهريز-شبکه برق درمسیر تعریض محورمهریزبه یزد(حدفاصل تقاطع جاده امام علی تا پلیس راه یزد-کرمان)-عمليات تخریب دو واحد تجاری درمسیر اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرمهریزبازديد بعمل آمد.

همچنين در ادامه كارشناسان دفتر فني استانداري يزد نيزازعمليات اجراي طرح تقاطع غير همسطح ورودي شهرمهريزبازديد نمودند

دراين بازديد كارشناس ادره كل راه و شهرسازي استان و مشاور كيا طرح كاوش منطقه ونماينده پيمانكار(شركت جهاد نصريزد)كارشناسان را همراهي كردند.آدرس کوتاه :