گزارش تصويري افتتاح انجمن مدیران صنایع ومعادن شهرستان مهریز


با پيگيري هاي مستمر فرماندار مهريز، باحضورمعاون برنامه ریزی واشتغال استانداری یزد ، نماینده محترم مردم مهریز درمجلس شورای اسلامی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان،فرمانداروبرخی ازمسوولین وصاحبان صنایع مهریز،انجمن مدیران صنایع ومعادن شهرستان مهریزافتتاح شد.

 

با پيگيري هاي مستمر فرماندار مهريز، باحضورمعاون برنامه ریزی واشتغال استانداری یزد ، نماینده محترم مردم مهریز درمجلس شورای اسلامی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان،فرمانداروبرخی ازمسوولین وصاحبان صنایع مهریز،انجمن مدیران صنایع ومعادن شهرستان مهریزافتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز ، شب گذشته انجمن مديران صنايع و معادن شهرستان مهريز به منظورشناسايي و جمع اوري سوابق ومشخصات مديران صنايع و معادن شهرستان و شناسايي مشكلات واحدهاي توليدي مهريزو انعكاس ان به مديران استان وهمچنين مشاركت هدفمند صنايع ومعادن  در فعاليتها ي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي شهرستان ، افتتاح شد .

 آدرس کوتاه :