گزارش تصويري استقبال از مدیران ومسئولین دستگاه های اجرای استان توسط فرماندارو مسئولین مهريز (2)


همزمان باهفته دفاع مقدس معاونین ،مديران کل و مسئولین دستگاه های اجرايي استان صبح پنج شنبه 3 مهر ماه با حضور درمحل ناحیه مقاومت مهریزبراي هماهنگی مراسم ديدار با خانواده شهداي دفاع مقدس مورد استقبال فرماندار و مسئولين شهرستان قرار گرفتند .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز؛ همزمان باهفته دفاع مقدس معاونین ،مديران کل و مسئولین دستگاه های اجرايي استان صبح پنج شنبه 3 مهر ماه با حضور درمحل ناحیه مقاومت  مهریزبراي هماهنگی مراسم  ديدار با خانواده شهداي دفاع مقدس  مورد استقبال گرم و صمیمی فرماندار و مسئولين شهرستان قرار گرفتند .آدرس کوتاه :