گردهمایی رابطین آموزش دفاتر استانداري و فرمانداریهای استان یزد برگزار شد


گردهمایی رابطین آموزش دفاتر استانداری و فرمانداری های استان یزد با حضور "فداکار" معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد، "شهابی پور"مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری ، "زارعزاده" فرماندار شهرستان مهریز و رابطین آموزش فرمانداری های استان در سالن جلسات پردیس شکیب مهریز برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، گردهمایی رابطین آموزش دفاتر استانداری و فرمانداری های استان یزد با حضور "فداکار" معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد، "شهابی پور"مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری ، "زارعزاده" فرماندار شهرستان مهریز و رابطین آموزش فرمانداری های استان در سالن جلسات پردیس شکیب مهریز برگزار شد.

اکرم فداکار رسالت اصلی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری را توانمندسازی و مشارکت موثر و فعال کارکنان برشمرد.

 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد با تاکید بر برگزاری دوره های آموزشی موثر و اثربخش با نگاه کارشناسی، معرفی مدل توسعه اقتصادی فرهنگی استاندار را در اولویت دوره های آموزشی، قلمداد کرد.

 

همچنین رضا زارع زاده فرماندار مهریز گفت: خروجی آموزش های کارکنان در صورتی قابل قبول و ارزشمند خواهد بود که هم مورد ارزیابی و نظارت دقیق قرار گیرد و هم اینکه آموزش ها در خدمات رسانی مطلوب و با کیفیت به مردم اثر بخش باشد.


آدرس کوتاه :