گردهمایی دهیاران وشورای اسلامی ده وروستاهای شهرستان مهریز برگزار شد

گردهمایی دهیاران وشورای اسلامی ده وروستاهای شهرستان مهریز برگزار شد


گردهمایی دهیاران وشورای اسلامی ده وروستاهای   شهرستان مهریز برگزار شد   گردهمایی دهیاران وشورای اسلامی ده وروستا های شهرستان مهریز با حضور مهندس محمد حسین امامی امامی مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری   و مهندس رستگاری بخشدار مرکزی مهریز وجمعی   از دهیاران   وشوراهای ده ورروستاهای شهرستان مهریز برگزرا شد. در این مراسم   مهندس سید محمد رستگاری بخشدار مرکزی مهریز در سخنانی گفت :وجود   خشکسالی گسترده   در روستاهای شهرستان مهریز خسارات جبران ناپذیری را به بخش های مختلف روستاها وارد کرده است وجود قطع مکرر آب شرب در روستاها باعث نارضایتی مردم روستاها شده است. وی افزود :تعداد بالای روستا در شهرستان مهریز و نبود اعتبار لازم باعث شده است تا ما برای تسریع ابادنی روستاها با   تنگنا های   روبه رو باشیم . رستگاری افزود : با وجود اعتبارات   بسیار کم ولی به طور کلی در روستاها شاهد پیشرفت نسبی در بخشهای مختلف هستیم وجود شرکت تعاونی وحدت دهیاران نقطعه عطفی برای   روستاهای ما محسوب میشود   و همچنین تعاملی که دهیاران با شوراهای اسلامی ده و روستای خود دارند میتواند زمینه حل مشکلات روستاها را تا   حدی برطرف کند در ادامه این مراسم . مهندس امامی نیز با گرامی داشت یاد وخاطره شهیدان رجایی وباهنر گفت   شهیدان رجایی وباهنر الگوی عمل در دولت اسلامی هستند وی افزود : وجود تعداد زیاد روستا در استان   این امکان را   از ما میگیرد که ما بتوانیم روستاها را در مدت کوتاه بازبینی و یاشناسایی کنیم و با وجود اعتبارات اندک نمیشود مشکلات زیاد روستا را در فاصله زمانی کم برطرف نمود. امامی از شرکت تعاونی وحدت دهیاران مهریز را به عنوان یکی از فعالترین شرکت تعاونی ها   در بین تمامی شرکت های دیگر معرفی   کرد. در پایان این مراسم از دهیارا ن وشوراهای موفق روستاهای مهریز با اهداء   لوح سپاس تقدیر وتشکر شد.  
گردهمایی دهیاران وشورای اسلامی ده وروستاهای شهرستان مهریز برگزار شد

گردهمایی دهیاران وشورای اسلامی ده وروستاهای  شهرستان مهریز برگزار شد

 گردهمایی دهیاران وشورای اسلامی ده وروستا های شهرستان مهریز با حضور مهندس محمد حسین امامی امامی مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری  و مهندس رستگاری بخشدار مرکزی مهریز وجمعی  از دهیاران  وشوراهای ده ورروستاهای شهرستان مهریز برگزرا شد.

در این مراسم  مهندس سید محمد رستگاری بخشدار مرکزی مهریز در سخنانی گفت :وجود  خشکسالی گسترده  در روستاهای شهرستان مهریز خسارات جبران ناپذیری را به بخش های مختلف روستاها وارد کرده است وجود قطع مکرر آب شرب در روستاها باعث نارضایتی مردم روستاها شده است.

وی افزود :تعداد بالای روستا در شهرستان مهریز و نبود اعتبار لازم باعث شده است تا ما برای تسریع ابادنی روستاها با  تنگنا های  روبه رو باشیم .

رستگاری افزود : با وجود اعتبارات  بسیار کم ولی به طور کلی در روستاها شاهد پیشرفت نسبی در بخشهای مختلف هستیم وجود شرکت تعاونی وحدت دهیاران نقطعه عطفی برای  روستاهای ما محسوب میشود  و همچنین تعاملی که دهیاران با شوراهای اسلامی ده و روستای خود دارند میتواند زمینه حل مشکلات روستاها را تا  حدی برطرف کند

در ادامه این مراسم .

مهندس امامی نیز با گرامی داشت یاد وخاطره شهیدان رجایی وباهنر گفت  شهیدان رجایی وباهنر الگوی عمل در دولت اسلامی هستند

وی افزود : وجود تعداد زیاد روستا در استان  این امکان را  از ما میگیرد که ما بتوانیم روستاها را در مدت کوتاه بازبینی و یاشناسایی کنیم و با وجود اعتبارات اندک نمیشود مشکلات زیاد روستا را در فاصله زمانی کم برطرف نمود.

امامی از شرکت تعاونی وحدت دهیاران مهریز را به عنوان یکی از فعالترین شرکت تعاونی ها  در بین تمامی شرکت های دیگر معرفی  کرد.

در پایان این مراسم از دهیارا ن وشوراهای موفق روستاهای مهریز با اهداء  لوح سپاس تقدیر وتشکر شد.

 

آدرس کوتاه :