گردهمایی دانش آموزان برتر مقطع پیش دانشگاهی در مهریز برگزار شد

گردهمایی دانش آموزان برتر مقطع پیش دانشگاهی در مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، گردهمایی دانش آموزان برتر مقطع پیش دانشگاهی در مهریز برگزار شد این همایش با هدف ترغیب و تشویق دانش آموزان برای موفقیت هر چه بیشتر برای کنکور سراسری 92 برگزار شد. گفتنی است امسال 700 دانش آموز مهریزی خود را برای کسب رتبه های برتر کنکور سراری آماده می کنند. سال گذشته دانش آموزان مهریز با کسب یک رتبه تک رقمی، 17 رتبه دو رقمی و 66 رتبه زیر هزار بار دیگر در کنکور سراسری افتخار آفریدند.
گردهمایی دانش آموزان برتر مقطع پیش دانشگاهی در مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، گردهمایی دانش آموزان برتر مقطع پیش دانشگاهی در مهریز برگزار شد
این همایش با هدف ترغیب و تشویق دانش آموزان برای موفقیت هر چه بیشتر برای کنکور سراسری 92 برگزار شد.
گفتنی است امسال 700 دانش آموز مهریزی خود را برای کسب رتبه های برتر کنکور سراری آماده می کنند.
سال گذشته دانش آموزان مهریز با کسب یک رتبه تک رقمی، 17 رتبه دو رقمی و 66 رتبه زیر هزار بار دیگر در کنکور سراسری افتخار آفریدند.

آدرس کوتاه :