کیانی مقدم: ساماندهی ورودی مهریز ضروری است

کیانی مقدم: ساماندهی ورودی مهریز ضروری است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم  فرماندار مهریز در جلسه بررسی مشکلات و راهکارهای آزادسازی اراضی و حریم و جابجایی تاسیسات موجود در طرح ورودی مهریز اظهار داشت: ساماندهی ورودی مهریز به عنوان دروازه جنوبی استان یزد امری ضروری است. فرماندار مهریز بر اجرای هرچه سریعتر طرح ورودی مهریز تاکید کرد و ساماندهی این ورودی را از اولویتهای امسال این شهرستان برشمرد. کیانی مقدم بیان داشت: این مسیر پرتردد ب دلیل قرار گرفتن در مسیر شمال به جنوب کشور باید به نحو شایسته ای ساماندهی و احداث شود. معاون راه و ترابری استان یزد نیز در این نشست با اشاره به نحوه اجرای طرح ساماندهی ورودی مهریز بیان داشت: پس از اجرایی شدن طرح که در فاز اول آن میدان ولایت مهریز اجرایی می شود، این طرح در آینده از بلوار امام علی(ع) تا جاده تنگ چنار و پس از آن نیز تا پاسگاه شهید مدنی ادامه خواهد یافت. در این نشست همچنین مدیرکل مسکن و شهرسازی استان یزد، مدیرکل دفتر فنی استانداری، معاون راه و ترابری استان یزد و ... هر یک به بیان راهکارها و طرحهای مورد نظر خود در مورد ساماندهی ورودی مهریز و بررسی مشکلات آن پرداختند.      
کیانی مقدم: ساماندهی ورودی مهریز ضروری است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم  فرماندار مهریز در جلسه بررسی مشکلات و راهکارهای آزادسازی اراضی و حریم و جابجایی تاسیسات موجود در طرح ورودی مهریز اظهار داشت: ساماندهی ورودی مهریز به عنوان دروازه جنوبی استان یزد امری ضروری است.
فرماندار مهریز بر اجرای هرچه سریعتر طرح ورودی مهریز تاکید کرد و ساماندهی این ورودی را از اولویتهای امسال این شهرستان برشمرد.
کیانی مقدم بیان داشت: این مسیر پرتردد ب دلیل قرار گرفتن در مسیر شمال به جنوب کشور باید به نحو شایسته ای ساماندهی و احداث شود.
معاون راه و ترابری استان یزد نیز در این نشست با اشاره به نحوه اجرای طرح ساماندهی ورودی مهریز بیان داشت: پس از اجرایی شدن طرح که در فاز اول آن میدان ولایت مهریز اجرایی می شود، این طرح در آینده از بلوار امام علی(ع) تا جاده تنگ چنار و پس از آن نیز تا پاسگاه شهید مدنی ادامه خواهد یافت.
در این نشست همچنین مدیرکل مسکن و شهرسازی استان یزد، مدیرکل دفتر فنی استانداری، معاون راه و ترابری استان یزد و ... هر یک به بیان راهکارها و طرحهای مورد نظر خود در مورد ساماندهی ورودی مهریز و بررسی مشکلات آن پرداختند.
 

 

 

آدرس کوتاه :