کیانی مقدم از نانوای برتر شهرستان مهریز تجلیل کرد

کیانی مقدم از نانوای برتر شهرستان مهریز تجلیل کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز از قدرت‌الله درویشعلی نانوای برتر مهریزی تجلیل کرد. قدرت الله درویشعلی یکی از نانوایان شهرستان مهریز به لحاظ کیفیت برتر در پخت نان و همچنین رضایتمندی اهالی شهرستان، رعایت اصول بهداشتی و عدم تعطیلی غیرمجاز به عنوان نانوای برتر مهریز معرفی شد و فرماندار مهریز از وی تجلیل کرد. قدرت الله درویشعلی شغل نانوایی را از پدران خود به ارث برده است و بیش از 40 سال است که نان تافتون تنوری را در پشت حسینیه اعظم مزویرآباد پخت می‌کند.    
کیانی مقدم از نانوای برتر شهرستان مهریز تجلیل کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز از قدرت‌الله درویشعلی نانوای برتر مهریزی تجلیل کرد.
قدرت الله درویشعلی یکی از نانوایان شهرستان مهریز به لحاظ کیفیت برتر در پخت نان و همچنین رضایتمندی اهالی شهرستان، رعایت اصول بهداشتی و عدم تعطیلی غیرمجاز به عنوان نانوای برتر مهریز معرفی شد و فرماندار مهریز از وی تجلیل کرد.
قدرت الله درویشعلی شغل نانوایی را از پدران خود به ارث برده است و بیش از 40 سال است که نان تافتون تنوری را در پشت حسینیه اعظم مزویرآباد پخت می‌کند.

 

 

آدرس کوتاه :