کوه ریگ (روابط عمومي فرمانداري مهريز)


كوه ريگ يكي از اماكن تفريحي شهرستان مهريز به شمار مي‌رود كه در بخش مركزي مهريز و در محله بغدادآباد واقع شده است .  كوه ريگ تلي از ماسه‌هاي تميز و بدون خاك كه به صورت تپه بسيار بزرگي در نزديكي يكي از كوههاي شهر مهريز قرار دارد. منطقه‌اي ديدني كه تفرجگاه بسياري از مردم منطقه و كودكان است. تعطيلات عيد نوروز اين منطقه مي‌تواند ميزبان جمعيت بسيار زيادي از گردشگران كشور باشد. به ويژه در روز نهم فروردين مردم به اين منطقه آمده و نوروز سلطاني را در اين مكان جشن مي‌گيرند. برج كبوتر خانه و آب انبار كوهريگ نيز از ديگر جاذبه‌هاي اين مكان به شمار مي‌روند.

كوه ريگ يكي از اماكن تفريحي شهرستان مهريز به شمار مي‌رود كه در بخش مركزي مهريز و در محله بغدادآباد واقع شده است .

 كوه ريگ تلي از ماسه‌هاي تميز و بدون خاك كه به صورت تپه بسيار بزرگي در نزديكي يكي از كوههاي شهر مهريز قرار دارد. منطقه‌اي ديدني كه تفرجگاه بسياري از مردم منطقه و كودكان است. تعطيلات عيد نوروز اين منطقه مي‌تواند ميزبان جمعيت بسيار زيادي از گردشگران كشور باشد. به ويژه در روز نهم فروردين مردم به اين منطقه آمده و نوروز سلطاني را در اين مكان جشن مي‌گيرند.

برج كبوتر خانه و آب انبار كوهريگ نيز از ديگر جاذبه‌هاي اين مكان به شمار مي‌روند.


آدرس کوتاه :