کمیته کارگری ستاد دهه فجر شهرستان مهریز تشکیل شد

کمیته کارگری ستاد دهه فجر شهرستان مهریز تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، کمیته کارگری ستاد دهه فجر شهرستان مهریز به ریاست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد. در این کمیته، برگزاری همایش سرمایه جاودان ویژه کارفرمایان و کارگران، غبارروبی گلزارشهدا، جُنگ شادی با حضور کارگران و خانواده آنها، نشست صمیمی صاحبان صنایع با نماینده مجلس و برگزاری همایش دوچرخه سواری پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
کمیته کارگری ستاد دهه فجر شهرستان مهریز تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، کمیته کارگری ستاد دهه فجر شهرستان مهریز به ریاست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد.
در این کمیته، برگزاری همایش سرمایه جاودان ویژه کارفرمایان و کارگران، غبارروبی گلزارشهدا، جُنگ شادی با حضور کارگران و خانواده آنها، نشست صمیمی صاحبان صنایع با نماینده مجلس و برگزاری همایش دوچرخه سواری پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

آدرس کوتاه :