کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)

کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)


پروژه احداث مسکن محرومین 13 باب به ازای هر واحد   80.000.000 ریال جمعا به مبلغ 1.040.000.000 ریال با هزینه 250.000.000 ریال در سال 1387 شروع و با پیشرفت فیزیکی 30% در سال 1388 با 4 واحد برای مددجویان در شهرک ولی عصر(عج) و سطح شهر در حال احداث می باشد.   عملکرد اعتبارات اختصاص یافته سفر اول ریاست جمهورو هیات دولت به کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهریز تعداد نامه های دریافتی 523 فقره کل اعتبار دریافتی 9.594.500.000 ریال توزیع کالا اساسی : 270 قلم 106 تخته پتو ، 45 دستگاه پنکه ، 18 دستگاه اجاق گاز ، 9 دستگاه ماشین لباسشویی ، 4 تخته فرش 4*3 ، 3 تخته فرش 3.5*2.5 ، 5 دستگاه آگرمکن ، 8 دستگاه کولر ، 9 دستگاه تلویزیون جمعا به مبلغ کل : 123.000.000 ریال وام قرض الحسنه : سرانه 8.000.000 ریال به 166 خانواده جمعا به مبلغ 606.000.000 ریال کالای اساسی (بخاری) : 50 دستگاه به 50 خانواده جمعا به مبلغ 20.000.000 کمک بلاعوض و جهزیه به 160 خانواده جمعا به مبلغ 260.000.000 ریال بن کالای خانگی و گرم کننده   به 297 خانواده جمعا به مبلغ 331.500.000 ریال کمک بلاعوض درمانی : سرا نه 2.000.000 ریال به 2 خانواده جمعا به مبلغ 4.000.000 ریال اختصاص بودجه احداث : 13 باب منزل مسکونی برای مددجویان تحت پوشش ساکن در شهر به مبلغ سرانه 80.000.000 ریال جمعا به مبلغ 1.040.000.000 ریال اختصاص وام بهسازی و مقاوم سازی روستایی از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی : به تعداد 120 باب و مبلغ جذب شده 7.210.000.000 ریال در سالهای 85 ، 86 ، 87
کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)

پروژه احداث مسکن محرومین 13 باب

به ازای هر واحد  80.000.000 ریال جمعا به مبلغ 1.040.000.000 ریال با هزینه 250.000.000 ریال در سال 1387 شروع و با پیشرفت فیزیکی 30% در سال 1388 با 4 واحد برای مددجویان در شهرک ولی عصر(عج) و سطح شهر در حال احداث می باشد.

 

عملکرد اعتبارات اختصاص یافته سفر اول ریاست جمهورو هیات دولت به کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهریز

تعداد نامه های دریافتی 523 فقره

کل اعتبار دریافتی 9.594.500.000 ریال

توزیع کالا اساسی : 270 قلم

106 تخته پتو ، 45 دستگاه پنکه ، 18 دستگاه اجاق گاز ، 9 دستگاه ماشین لباسشویی ، 4 تخته فرش 4*3 ، 3 تخته فرش 3.5*2.5 ، 5 دستگاه آگرمکن ، 8 دستگاه کولر ، 9 دستگاه تلویزیون

جمعا به مبلغ کل : 123.000.000 ریال

وام قرض الحسنه : سرانه 8.000.000 ریال به 166 خانواده جمعا به مبلغ 606.000.000 ریال

کالای اساسی (بخاری) : 50 دستگاه به 50 خانواده جمعا به مبلغ 20.000.000

کمک بلاعوض و جهزیه به 160 خانواده جمعا به مبلغ 260.000.000 ریال

بن کالای خانگی و گرم کننده  به 297 خانواده جمعا به مبلغ 331.500.000 ریال

کمک بلاعوض درمانی : سرا نه 2.000.000 ریال به 2 خانواده جمعا به مبلغ 4.000.000 ریال

اختصاص بودجه احداث : 13 باب منزل مسکونی برای مددجویان تحت پوشش ساکن در شهر به مبلغ سرانه 80.000.000 ریال جمعا به مبلغ 1.040.000.000 ریال

اختصاص وام بهسازی و مقاوم سازی روستایی از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی : به تعداد 120 باب و مبلغ جذب شده 7.210.000.000 ریال در سالهای 85 ، 86 ، 87

آدرس کوتاه :