کمک دو میلیارد ریالی وزیر مسکن به شهرداری مهریز

کمک دو میلیارد ریالی وزیر مسکن به شهرداری مهریز


  کمک دو میلیارد ریالی وزیر مسکن به شهرداری مهریز   علیرضا ابویی شهردار مهریز اظهار داشت:برای جایگزینی و همچنین تعویض زمین درخواست زمین در سه منطقه از مهریز را کرده ایم که با موافقت سازمان مسکن وشهرسازی همراه بوده است و در بازدیدی که وزیر مسکن و شهرسازی ازطرح های مسکن مهر در مهریز داشتند برای خرید زمین در سه منطقه مهریز 200 میلیون تومان به شهرداری مهریز کمک کردند. ابویی در ادامه گفت: با توجه به محبتی که وزیر مسکن به شهرداری مهریز داشتند امیدواریم که بسیاری از مشکلات ازاد سازی در مهریز حل شود   وی خاطر نشان کرد : یکی از مشکلاتی که شهرستان مهریز در زمینه ایجاد طرح های عمرانی دارد مسئله ازاد   سازی زمین ها و خانه های است که باید به واسطه ایجاد طرحی تخریب شوند ومالکان ان نیز رضایت نمیدهند که زمینی به جای بنای تخریب شده به انها در جای دیگر از شهر بدهیم و این همواره یک مشکل اساسی بوده است. وی افزود : برای رفع این مشکل در سه منطقه ایده ال از مهریز زمین های برای این امر در نظر گرفته ایم که تاکنون نیز با مشکل خرید این زمینها روبه رو بوده ایم ولی با کمکی که وزیر مسکن به شهرداری مهریز کردند امیدورایم این مشکل نیز برطرف شود. ابویی خاطر نشان کرد: طرح چشم انداز اینده شهرستان مهریز در حال تدوین است که کلیه نیاز های شهرستان در ان مطرح شده است و چنانچه این طرح با کمک مسئولین استانی وشهرستانی در اینده نزدیک به مرحله اجرا برسد تحولی بزرگ در زمینه ابادانی مهریز را خواهیم دید.   وی افزود:امروزه نقش و اهمیت خدمات شهری و شهرداری‌ها بر زندگی مردم در سراسر کشور بر کسی پوشیده نیست و   ما نیز تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا بتوانیم ایجاد فضایی مناسب و در خورشان   مردم شهرستان که سرمایه های اصلی این شهر هستند شهرستان مهریز را به جایگاه واقعی آن برسانیم در واقع جایگاه اصلی شهرستان مهریز   بسیار بالاتر از جایگاه کنونی است.
کمک دو میلیارد ریالی وزیر مسکن به شهرداری مهریز

  کمک دو میلیارد ریالی وزیر مسکن به شهرداری مهریز

 علیرضا ابویی شهردار مهریز اظهار داشت:برای جایگزینی و همچنین تعویض زمین درخواست زمین در سه منطقه از مهریز را کرده ایم که با موافقت سازمان مسکن وشهرسازی همراه بوده است و در بازدیدی که وزیر مسکن و شهرسازی ازطرح های مسکن مهر در مهریز داشتند برای خرید زمین در سه منطقه مهریز 200 میلیون تومان به شهرداری مهریز کمک کردند.

ابویی در ادامه گفت: با توجه به محبتی که وزیر مسکن به شهرداری مهریز داشتند امیدواریم که بسیاری از مشکلات ازاد سازی در مهریز حل شود

 وی خاطر نشان کرد : یکی از مشکلاتی که شهرستان مهریز در زمینه ایجاد طرح های عمرانی دارد مسئله ازاد  سازی زمین ها و خانه های است که باید به واسطه ایجاد طرحی تخریب شوند ومالکان ان نیز رضایت نمیدهند که زمینی به جای بنای تخریب شده به انها در جای دیگر از شهر بدهیم و این همواره یک مشکل اساسی بوده است.

وی افزود : برای رفع این مشکل در سه منطقه ایده ال از مهریز زمین های برای این امر در نظر گرفته ایم که تاکنون نیز با مشکل خرید این زمینها روبه رو بوده ایم ولی با کمکی که وزیر مسکن به شهرداری مهریز کردند امیدورایم این مشکل نیز برطرف شود.

ابویی خاطر نشان کرد: طرح چشم انداز اینده شهرستان مهریز در حال تدوین است که کلیه نیاز های شهرستان در ان مطرح شده است و چنانچه این طرح با کمک مسئولین استانی وشهرستانی در اینده نزدیک به مرحله اجرا برسد تحولی بزرگ در زمینه ابادانی مهریز را خواهیم دید.

 وی افزود:امروزه نقش و اهمیت خدمات شهری و شهرداری‌ها بر زندگی مردم در سراسر کشور بر کسی پوشیده نیست و  ما نیز تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا بتوانیم ایجاد فضایی مناسب و در خورشان  مردم شهرستان که سرمایه های اصلی این شهر هستند شهرستان مهریز را به جایگاه واقعی آن برسانیم در واقع جایگاه اصلی شهرستان مهریز  بسیار بالاتر از جایگاه کنونی است.

آدرس کوتاه :