کشاورزان مهریزی بیش از 400 میلیارد ریال از خشکسالی در سال 87 خسارت دیده اند.

کشاورزان مهریزی بیش از 400 میلیارد ریال از خشکسالی در سال 87 خسارت دیده اند.


مهندس محمود زارعزاده مدیر جهاد   کشاورزی شهرستان مهریز   در گزارشی   کوتاه   عنوان کرد : خسارت   ناشی   از   خشکسالی   در سال   1387 به بخش   کشاورزی    شهرستان مهریز بیش از 400 میلیارد ریال   بر اورد   شده است   وی   افزود: این خسارت   به بخش   کشاورزی ودام   بوده است   که در زمینه کشاورزی شامل   تولید   کاهش   تولید   کلیه   محصولات   زراعی   وباغی   و همچنین   واحد   های   گلخانه ای   بوده   که   بیش از 262   میلیارد ریال   بوده   که    64.5 درصد   خسارت   کلی   را   شامل   میگردد زارعزاده   در ادامه   خاطر   نشان کرد : خسارت ناشی   از کاهش   تولید   محصولات   دامی 144 میلیارد ریال که   35.5 درصد از کل   میزان   خسارت   را   به خود   اختصاص داده است    خسارت   کاهش   تولید محصولات   دامی   مربوط به افت تولید دامی .   حذف   اجباری دامها بوده است زارعزاده   در   پایان وضعیت میزان   ابدهی قنوات   مهریز را   بسیار خطر ناک   توصیف   کرد   وگفت از 428 رشته   قنات   و   چشمه   موجود در شهرستان مهریز   30 درصد انها   کاملا   خشکیده است   و 70 در صد دیگر   نیز بین   40   تا 70 درصد   کاهش   ابدهی   را   داشته است
کشاورزان مهریزی بیش از 400 میلیارد ریال از خشکسالی در سال 87 خسارت دیده اند.

مهندس محمود زارعزاده مدیر جهاد  کشاورزی شهرستان مهریز  در گزارشی  کوتاه  عنوان کرد :

خسارت  ناشی  از  خشکسالی  در سال  1387 به بخش  کشاورزی   شهرستان مهریز بیش از 400 میلیارد ریال  بر اورد  شده است

 وی  افزود: این خسارت  به بخش  کشاورزی ودام  بوده است  که در زمینه کشاورزی شامل  تولید  کاهش  تولید  کلیه  محصولات  زراعی  وباغی  و همچنین  واحد  های  گلخانه ای  بوده  که  بیش از 262  میلیارد ریال  بوده  که   64.5 درصد  خسارت  کلی  را  شامل  میگردد

زارعزاده  در ادامه  خاطر  نشان کرد : خسارت ناشی  از کاهش  تولید  محصولات  دامی 144 میلیارد ریال که  35.5 درصد از کل  میزان  خسارت  را  به خود  اختصاص داده است   خسارت  کاهش  تولید محصولات  دامی  مربوط به افت تولید دامی .  حذف  اجباری دامها بوده است

زارعزاده  در  پایان وضعیت میزان  ابدهی قنوات  مهریز را  بسیار خطر ناک  توصیف  کرد  وگفت از 428 رشته  قنات  و  چشمه  موجود در شهرستان مهریز  30 درصد انها  کاملا  خشکیده است  و 70 در صد دیگر  نیز بین  40  تا 70 درصد  کاهش  ابدهی  را  داشته است

آدرس کوتاه :