کسب مقام نائب قهرمانی تیم دوچرخه سواری کاشی پرسپولیس مهریز در مسابقات جوانان کشور

کسب مقام نائب قهرمانی تیم دوچرخه سواری کاشی پرسپولیس مهریز در مسابقات جوانان کشور


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،در سومین مرحله از رقابت‌های دوچرخه‌سواری لیگ کورسی جوانان کشور که با برگزاري ماده استقامت به مسافت 70 کیلومتر در مسير جاده فرودگاه امام خمینی(ره) در تهران به انجام رسید، محمد کنی‌زند از تیم کاشی پرسپولیس یزد پس از پیام سعدی‌پور از تیم پتروشیمی تبریز از خط پايان عبور كرد و مقام نایب قهرمانی را از آن خود کرد. همچنین در رده‌بندی نهائی سه مرحله مسابقات لیگ کورسی جوانان و بر اساس امتیاز‌های کسب شده، تيم کاشی پرسپولیس یزد با 3442 امتیاز به عنوان نائب قهرمانی اين رقابت‌ها دست یافت. در این مسابقات تيم پتروشیمی تبریز با 4028 امتیاز قهرمان شد و تيم ترافیک تهران با 3163 امتیاز در جايگاه سوم قرار گرفت. لازم به ذکر است تیم کاشی پرسپولیس مهریز با مربیگری سید مصطفی سید رضائی قهرمان ایران و آسیا در این دوره از مسابقات شرکت نموده بود.
کسب مقام نائب قهرمانی تیم دوچرخه سواری کاشی پرسپولیس مهریز در مسابقات جوانان کشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،در سومین مرحله از رقابت‌های دوچرخه‌سواری لیگ کورسی جوانان کشور که با برگزاري ماده استقامت به مسافت 70 کیلومتر در مسير جاده فرودگاه امام خمینی(ره) در تهران به انجام رسید، محمد کنی‌زند از تیم کاشی پرسپولیس یزد پس از پیام سعدی‌پور از تیم پتروشیمی تبریز از خط پايان عبور كرد و مقام نایب قهرمانی را از آن خود کرد. همچنین در رده‌بندی نهائی سه مرحله مسابقات لیگ کورسی جوانان و بر اساس امتیاز‌های کسب شده، تيم کاشی پرسپولیس یزد با 3442 امتیاز به عنوان نائب قهرمانی اين رقابت‌ها دست یافت. در این مسابقات تيم پتروشیمی تبریز با 4028 امتیاز قهرمان شد و تيم ترافیک تهران با 3163 امتیاز در جايگاه سوم قرار گرفت. لازم به ذکر است تیم کاشی پرسپولیس مهریز با مربیگری سید مصطفی سید رضائی قهرمان ایران و آسیا در این دوره از مسابقات شرکت نموده بود.

آدرس کوتاه :