کسب رتبه عالی منابع طبیعی شهرستان مهریز در استان توسط هسته نظارت و ارزشیابی


اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز در استان با توجه به ارزشیابی موفق به کسب عنوان رتبه عالی (اول) شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز،  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان گفت : با ارزشیابی های صورت گرفته ، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز موفق به کسب عنوان رتبه عالی (اول) در استان شد.


سیدعلی باقری گفت: با توجه به بازدید گروه نظارت و ارزشیابی از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان این اداره رتبه نخست منابع طبیعی در استان را کسب نمود.


وی افزود: کسب این رتبه با توجه به انجام مناسب و فعالیت های شبانه روزی پرسنل زحمت کش  و براساس شرح وظایف و خدمت رسانی به دست آمده است.


باقری ادامه داد: کسب رتبه اول در ارزشیابی مسئولیت این اداره را سنگین تر نموده و وظیفه این اداره را در جهت پاسخگویی و اجرای تعهدات و حفاظت از انفال را بیشتر کرده است.
آدرس کوتاه :