کسب رتبه برتر کشوری در رشته فیلم کوتاه مستند توسط دانش آموز مهریزی

کسب رتبه برتر کشوری در رشته فیلم کوتاه مستند توسط دانش آموز مهریزی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، محمدصالح زارع زاده  دانش آموز دبیرستان مجتمع آموزشی سید الشهداء مهریز موفق به کسب رتبه برتر کشوری در مسابقات فرهنگی و هنری سال تحصیلی 90ـ 89 شد. گفتنی است این مستند در موضوع نخل برداری و آئین عزاداری ماه محرم در شهرستان مهریز به این مسابقات ارسال و رتبه برتر کشوری را کسب کرد. محمدجابر زارعزاده به عنوان مدیرآموزشگاه، مهدی حسنی به عنوان مربی پرورشی و جمال زارع زاده به عنوان مسئول فنی و تدوین گر در تهیه این مستند به کارگردانی و تهیه کنندگی محمدصالح زارع زاده نقش داشتند. روابط عمومی فرمانداری مهریز کسب این موفقیت را به این دانش آموز عزیز،خـانواده محتـرمشـان و جامعه فرهنگی شهرستان تبریک عرض می نماید.  
کسب رتبه برتر کشوری در رشته فیلم کوتاه مستند توسط دانش آموز مهریزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، محمدصالح زارع زاده  دانش آموز دبیرستان مجتمع آموزشی سید الشهداء مهریز موفق به کسب رتبه برتر کشوری در مسابقات فرهنگی و هنری سال تحصیلی 90ـ 89 شد.
گفتنی است این مستند در موضوع نخل برداری و آئین عزاداری ماه محرم در شهرستان مهریز به این مسابقات ارسال و رتبه برتر کشوری را کسب کرد.

محمدجابر زارعزاده به عنوان مدیرآموزشگاه، مهدی حسنی به عنوان مربی پرورشی و جمال زارع زاده به عنوان مسئول فنی و تدوین گر در تهیه این مستند به کارگردانی و تهیه کنندگی محمدصالح زارع زاده نقش داشتند.
روابط عمومی فرمانداری مهریز کسب این موفقیت را به این دانش آموز عزیز،خـانواده محتـرمشـان و جامعه فرهنگی شهرستان تبریک عرض می نماید.

 

آدرس کوتاه :