کسب رتبه برتراداره بهزیستی شهرستان مهریز در امر سواد آموزی


اداره بهزیستی شهرستان مهریز بعنوان یکی از چهار اداره برتر استان در امر سواد آموزی مورد تقدیر استاندار یزد قرار گرفت .

اداره بهزیستی شهرستان مهریز بعنوان یکی از چهار اداره برتر استان در امر سواد آموزی مورد تقدیر استاندار یزد قرار گرفت .

اداره بهزیستی شهرستان مهریز به همراه شهرداری منطقه یک یزد ، شهرداری تفت و کمیته امداد امام (ره) شهرستان خاتم بعنوان یکی از چهار اداره برتر شهرستانی استان در امر سواد آموزی در اولین جشنواره تجلیل از دستگاه های فعال در امر سواد آموزی که یازدهم اسفند ماه سال جاری در سالن پژوهش مجموعه فرهنگیان برگزار گردید بعنوان دستگاه برتر موفق به کسب رتبه برتر و دریافت تندیس جشنواره از استاندار محترم یزد گردید .

اداره بهزیستی شهرستان مهریز در سال گذشته در راستای تفاهم نامه منعقده با سازمان آموزش و پرورش اقدام به شناسائی افراد بی سواد در گروه های هدف و برگزاری کلاس های سواد آموزی و جذب آموزش یاران سواد آموزی از میان تحصیل کردگان گروه های هدف نمود .آدرس کوتاه :