کسب تمامی مدالهای رقابتهای لیگ دوچرخه سواری استان توسط دوچرخه سواران مهریزی

کسب تمامی مدالهای رقابتهای لیگ دوچرخه سواری استان توسط دوچرخه سواران مهریزی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات لیگ دوچرخه سواری استان یزد به مناسبت پانزدهمین سال تاسیس شرکت پیشگامان کویر یزد برگزار شد. به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس شرکت پیشگامان کویر یزد ، مسابقات لیگ دوچرخه سواری این استان با همکاری این شرکت روز پنج شنبه 19 آبان ماه در شهرک دانشگاه واقع در میدان عالم و در مواد دور حذفی و 500 متر برگزار شد.که در پایان؛ در ماده دور حذفی: - مسعود زارع از تیم کاشی پرسپولیس مهریز - ناصر رضاوی از تیم فولاد سامان مهریز - حمید بیک خورمیزی از تیم کاشی پرسپولیس مهریز در ماده 500 متر: - ناصر رضاوی از تیم فولاد سامان مهریز - مسعود زارع از تیم کاشی پرسپولیس مهریز - امیر حسین شجاعتی مقدم از تیم فولاد سامان مهریز  
کسب تمامی مدالهای رقابتهای لیگ دوچرخه سواری استان توسط دوچرخه سواران مهریزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات لیگ دوچرخه سواری استان یزد به مناسبت پانزدهمین سال تاسیس شرکت پیشگامان کویر یزد برگزار شد.
به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس شرکت پیشگامان کویر یزد ، مسابقات لیگ دوچرخه سواری این استان با همکاری این شرکت روز پنج شنبه 19 آبان ماه در شهرک دانشگاه واقع در میدان عالم و در مواد دور حذفی و 500 متر برگزار شد.که در پایان؛

در ماده دور حذفی:
- مسعود زارع از تیم کاشی پرسپولیس مهریز
- ناصر رضاوی از تیم فولاد سامان مهریز
- حمید بیک خورمیزی از تیم کاشی پرسپولیس مهریز

در ماده 500 متر:
- ناصر رضاوی از تیم فولاد سامان مهریز
- مسعود زارع از تیم کاشی پرسپولیس مهریز
- امیر حسین شجاعتی مقدم از تیم فولاد سامان مهریز

 

آدرس کوتاه :