کتابخانه های عمومی میزبان روسای ادارت و نهادی عضو کمیته نهضت مطالعه مفید در آخرین هفته مرداد ماه سالجاری


روسای ادارات و نهادهای عضو کمیته نهضت مطالعه مفید و نیز اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز در آخرین هفته مردا ماه از کتابخانه های عمومی بازدید کردند.

روسای ادارات و نهادهای عضو کمیته نهضت مطالعه مفید و نیز اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز در آخرین هفته مردا ماه از کتابخانه های عمومی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز، اعضای کمیته نهضت مطالعه مفید در آخرین هفته مرداد ماه سالجاری از کتابخانه های عمومی شهید مطهری، مجتمع فرهنگی و هنری، بقیه الله،امام هادی(ع) و مسجد امام حسین (ع) بازدید کردند.

سعید قریشی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز در این رابطه اظهار کرد: یکی از مباحث مهم و مورد توجه جدی مردم و مسئولین شهرستان بحث کتاب و کتابخوانی است، در راستای تحقق این هدف در در دومین جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز مصوب شد، روسای ادارات و نهادهای عضو کمیته  از کتابخانه های عمومی بازدید نمایند و از نزدیک با برنامه ها و خدمات کتابخانه و نیز مشکلات کتابخانه قرار گیرند.

قریشی، همچنین ضمن تشکر از اعضای کمیته نهضت مطالعه مفید گفت:در هفته ای که گذشت روسای ادارت و نهادهای عضو کمیته نهضت مطالعه مفید از کتابخانه های عمومی بازدید کرده و با کتابداران و مسئولین کتابخانه به بحث و تبادل نظر پرداختند.


آدرس کوتاه :