کاهش ترافیک یزد - میانکوه / زیرگذر امام علی (ع) در دست تکمیل

کاهش ترافیک یزد - میانکوه / زیرگذر امام علی (ع) در دست تکمیل


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره راه و شهرسازی مهریز گفت: زیرگذر امام علی مهریز به عنوان پرترددترین مسیرهای ییلاقی استان یزد تا 20 روز آینده بهره‌برداری می شود. شعبان جمشیدی افزود: این پروژه با اعتبار اولیه 250 میلیون تومان آغاز و پیش بینی می شود با اتمام پروژه نیاز به اعتبار بالغ بر 700 میلیون تومان باشد. وی عنوان کرد: در ورودی و خروجی این زیرگذر دو میدان طراحی و احداث شده که به رانندگان اجازه می دهد تا مسیر خود را در میدان تعیین کنند.
کاهش ترافیک یزد - میانکوه / زیرگذر امام علی (ع) در دست تکمیل

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره راه و شهرسازی مهریز گفت: زیرگذر امام علی مهریز به عنوان پرترددترین مسیرهای ییلاقی استان یزد تا 20 روز آینده بهره‌برداری می شود.
شعبان جمشیدی افزود: این پروژه با اعتبار اولیه 250 میلیون تومان آغاز و پیش بینی می شود با اتمام پروژه نیاز به اعتبار بالغ بر 700 میلیون تومان باشد.
وی عنوان کرد: در ورودی و خروجی این زیرگذر دو میدان طراحی و احداث شده که به رانندگان اجازه می دهد تا مسیر خود را در میدان تعیین کنند.

آدرس کوتاه :