کانون زبان ایران تا پایان سال در مهریز راه اندازی می شود

کانون زبان ایران تا پایان سال در مهریز راه اندازی می شود


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس کانون زبان ایران در استان یزد در نشست بررسی مشکلات عدم راه اندازی این کانون در مهریز که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان تشکیل شد از راه اندازی کانون زبان ایران تا پایان سال در مهریز خبر داد و افزود: نداشتن مدرس تنها مانع عدم راه اندازی این کانون در مهریز بوده و  با انجام فراخوانی جذب مدرس ترم پاییزه در مهریز آغاز بکار خواهد کرد. وی از آموزش 6600 نفر هنرآموز در مرکز استان خبر داد و افزود: این کانون در شهرستان های میبد و ابرکوه نیز راه اندازی شده و در حال فعالیت می باشد.  و در شهرستان صدوق نیز در حال راه اندازی می باشد. کانون زبان ایران زیر نظر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان می باشد.
کانون زبان ایران تا پایان سال در مهریز راه اندازی می شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس کانون زبان ایران در استان یزد در نشست بررسی مشکلات عدم راه اندازی این کانون در مهریز که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان تشکیل شد از راه اندازی کانون زبان ایران تا پایان سال در مهریز خبر داد و افزود:
نداشتن مدرس تنها مانع عدم راه اندازی این کانون در مهریز بوده و  با انجام فراخوانی جذب مدرس ترم پاییزه در مهریز آغاز بکار خواهد کرد.
وی از آموزش 6600 نفر هنرآموز در مرکز استان خبر داد و افزود: این کانون در شهرستان های میبد و ابرکوه نیز راه اندازی شده و در حال فعالیت می باشد.
 و در شهرستان صدوق نیز در حال راه اندازی می باشد.

کانون زبان ایران زیر نظر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان می باشد.

آدرس کوتاه :