کانون بسج اساتید در مهریز افتتاح شد

کانون بسج اساتید در مهریز افتتاح شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کانون بسج اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی مهریز افتتاح شد. سردار اکبر فتوحی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد  در این مراسم اظهار داشت: سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی به مثابه یکی از فرهیخته‌ترین نهادهای علمی فرهنگی کشور با برآیندی از تعهد و اخلاص فرهنگ بسیج و دانش و تخصص اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها است. وی تصریح کرد: این کانون امکان گسترش فرهنگ بسیجی و اشاعه دیدگاه‌های دلسوزانه و متعهدانه بسیج اساتید را از طریق استادان و دست‌اندرکاران عرصه علم و آموزش میسر می کند. فتوحی یکی از اهداف راه اندازی کانون‌های بسیج اساتید در مراکز دانشگاهی را توسعه فرهنگ بسیجی در مراکز علمی عنوان کرد و گفت: حلقه‌های صالحین نیز از جمله محور فعالیت های این کانون‌ها است. فرمانده سپاه الغدیر استان با بیان اینکه تنها با عقل قدسی که نمونه بارز آن حضرت امام خمینی(ره) بودند می‌شود به تفکر و اندیشه بسیجی دست یافت افزود: اگر انقلاب اسلامی بسیجی را با عقل غربی تحلیل کنیم به همان نتیجه‌ای می‌رسیم که غرب نسبت به انقلاب اسلامی رسید و تصمیماتی می‌گیریم که مثل غرب با شکست رو به رو می‌شویم. رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحدمهریز ضمن خیرمقدم به حاضرین وشرکت کنندگان دراین جلسه با ایراد سخن پرداخت. جلیل بیک دراین سخنان به جایگاه علم وایمان اشاره ونیاز معرفت افزایی درقشراساتید راازملزومات دانشگاه اسلامی دانست. در ادامه نیز مسئول کانون بسیج اساتید استان به معرفی فعالیت های صورت گرفته در کانون بسیج اساتید استان پرداخت واظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال جدید با عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، باید تمام فعالیت‌ها و برنامه‌های کانون بسیج اساتید با تحقق بیشتر در راستای اهداف این شعار باشد. یاراحمدی با بیان اینکه باید در کانون بسیج اساتید برای آینده دانشگاه‌ها نیروسازی شود افزود: با عملی کردن شعار محوری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اعضای هیئت علمی فضای مناسبی را برای ارتقای سطح فرهنگی در دانشگاه ایجاد کنند. وی هدف از افتتاح کانون بسیج اساتید دانشگاه‌ها را تشکیل حلقه‌های علمی برای کشف ایده‌ها در قالب انجمن‌های علمی، برگزاری دوره‌های آموزشی، کلاس‌های بصیرت افزایی و همچنین مشارکت در تمام برنامه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها ذکر کرد. وی شهید چمران را نمونه‌ای بارز از یک استاد بسیجی نام برد و گفت: شهید چمران باید الگوی تمامی اساتید قرار گیرد تا اندیشه‌ها و تفکرات وی راهگشایی برای زندگی امروز دانشجویان ما باشد.
کانون بسج اساتید در مهریز افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کانون بسج اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی مهریز افتتاح شد.

سردار اکبر فتوحی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد  در این مراسم اظهار داشت: سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی به مثابه یکی از فرهیخته‌ترین نهادهای علمی فرهنگی کشور با برآیندی از تعهد و اخلاص فرهنگ بسیج و دانش و تخصص اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها است.
وی تصریح کرد: این کانون امکان گسترش فرهنگ بسیجی و اشاعه دیدگاه‌های دلسوزانه و متعهدانه بسیج اساتید را از طریق استادان و دست‌اندرکاران عرصه علم و آموزش میسر می کند.
فتوحی یکی از اهداف راه اندازی کانون‌های بسیج اساتید در مراکز دانشگاهی را توسعه فرهنگ بسیجی در مراکز علمی عنوان کرد و گفت: حلقه‌های صالحین نیز از جمله محور فعالیت های این کانون‌ها است.
فرمانده سپاه الغدیر استان با بیان اینکه تنها با عقل قدسی که نمونه بارز آن حضرت امام خمینی(ره) بودند می‌شود به تفکر و اندیشه بسیجی دست یافت افزود: اگر انقلاب اسلامی بسیجی را با عقل غربی تحلیل کنیم به همان نتیجه‌ای می‌رسیم که غرب نسبت به انقلاب اسلامی رسید و تصمیماتی می‌گیریم که مثل غرب با شکست رو به رو می‌شویم.

رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحدمهریز ضمن خیرمقدم به حاضرین وشرکت کنندگان دراین جلسه با ایراد سخن پرداخت.
جلیل بیک دراین سخنان به جایگاه علم وایمان اشاره ونیاز معرفت افزایی درقشراساتید راازملزومات دانشگاه اسلامی دانست.

در ادامه نیز مسئول کانون بسیج اساتید استان به معرفی فعالیت های صورت گرفته در کانون بسیج اساتید استان پرداخت واظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال جدید با عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، باید تمام فعالیت‌ها و برنامه‌های کانون بسیج اساتید با تحقق بیشتر در راستای اهداف این شعار باشد.
یاراحمدی با بیان اینکه باید در کانون بسیج اساتید برای آینده دانشگاه‌ها نیروسازی شود افزود: با عملی کردن شعار محوری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اعضای هیئت علمی فضای مناسبی را برای ارتقای سطح فرهنگی در دانشگاه ایجاد کنند.
وی هدف از افتتاح کانون بسیج اساتید دانشگاه‌ها را تشکیل حلقه‌های علمی برای کشف ایده‌ها در قالب انجمن‌های علمی، برگزاری دوره‌های آموزشی، کلاس‌های بصیرت افزایی و همچنین مشارکت در تمام برنامه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها ذکر کرد.
وی شهید چمران را نمونه‌ای بارز از یک استاد بسیجی نام برد و گفت: شهید چمران باید الگوی تمامی اساتید قرار گیرد تا اندیشه‌ها و تفکرات وی راهگشایی برای زندگی امروز دانشجویان ما باشد.

dd0brh6r1

2

آدرس کوتاه :