کاشی پرسپولیس مهریز حامی برتر ورزش دوچرخه سواری یزد شناخته شد

کاشی پرسپولیس مهریز حامی برتر ورزش دوچرخه سواری یزد شناخته شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، طی مراسمی با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، فرماندار مهریز و صاحبان صنایع مستقر در شهرستان مهریز از زحمات و خدمات خیر ورزشی نمونه شهرستان ابوالقاسم رمضانی زاده با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.  در این مراسم ابوالفضل رمضانی زاده به نمایندگی از مجتمع کاشی پرسپولیس مهریز به عنوان حامی برتر ورزش دوچرخه سواری معرفی و تجلیل شد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در این مراسم اظهار داشت: خدمات ارزشمند خیراندیش و حامی ورزش دوچرخه سواری بر کسی پوشیده نیست و جوانان و ورزشکاران شهرستان مهریز نیز قدردان این زحمات هستند. تیم دوچرخه سواری شهرستان مهریز تحت پوشش مجتمع کاشی پرسپولیس توانسته مقامهای استانی کشوری و جهانی را کسب کند.
کاشی پرسپولیس مهریز حامی برتر ورزش دوچرخه سواری یزد شناخته شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، طی مراسمی با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، فرماندار مهریز و صاحبان صنایع مستقر در شهرستان مهریز از زحمات و خدمات خیر ورزشی نمونه شهرستان ابوالقاسم رمضانی زاده با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.
 در این مراسم ابوالفضل رمضانی زاده به نمایندگی از مجتمع کاشی پرسپولیس مهریز به عنوان حامی برتر ورزش دوچرخه سواری معرفی و تجلیل شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در این مراسم اظهار داشت: خدمات ارزشمند خیراندیش و حامی ورزش دوچرخه سواری بر کسی پوشیده نیست و جوانان و ورزشکاران شهرستان مهریز نیز قدردان این زحمات هستند.
تیم دوچرخه سواری شهرستان مهریز تحت پوشش مجتمع کاشی پرسپولیس توانسته مقامهای استانی کشوری و جهانی را کسب کند.

آدرس کوتاه :