کار برداشت بیش از2000 تن پیاز در روستاهای شهرستان مهریز اغاز شد

کار برداشت بیش از2000 تن پیاز در روستاهای شهرستان مهریز اغاز شد


کار   برداشت بیش از2000 تن پیاز در روستاهای شهرستان مهریز اغاز شد   محمود زارعزاده رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مهریز در گزارشی عنوان کرد: شهرستان مهریز 16 هکتار اراضی زیر کشت پیاز دارد که در هر هکتار 130 تن پیاز برداشت می کند. وی افزود : مهمترین مناطق سطح کشت این محصول روستاهای علی اباد . احمد اباد . کرداباد. فتح اباد. و سرو و ارنان   میباشد که در مجموع 16 هکتار اراضی سطح زیر کشت پیاز رادراین شهرستان تشکیل میدهند . وی افزود . 230 خانوار   از اوائل مهرماه تا نیمه اذر ماه به بهره برداری از این محصول می پردازند. وی افزود مهمترین مشکلات در زمینه تولید این محصول وجود علفهای هرز و حشرات موزی هستند که خسارات زیادی را به کشاورزان در این بخش وارد میکنند علاوه بر این مشکل نیز عدم ثبات قیمت این محصول در بازارنیز از دیگر مشکلاتی است که کشاورزان با ان روبه رو هستند .    
کار برداشت بیش از2000 تن پیاز در روستاهای شهرستان مهریز اغاز شد

کار  برداشت بیش از2000 تن پیاز در روستاهای شهرستان مهریز اغاز شد

 محمود زارعزاده رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مهریز در گزارشی عنوان کرد: شهرستان مهریز 16 هکتار اراضی زیر کشت پیاز دارد که در هر هکتار 130 تن پیاز برداشت می کند.

وی افزود : مهمترین مناطق سطح کشت این محصول روستاهای علی اباد . احمد اباد . کرداباد. فتح اباد. و سرو و ارنان  میباشد که در مجموع 16 هکتار اراضی سطح زیر کشت پیاز رادراین شهرستان تشکیل میدهند . وی افزود . 230 خانوار  از اوائل مهرماه تا نیمه اذر ماه به بهره برداری از این محصول می پردازند.

وی افزود مهمترین مشکلات در زمینه تولید این محصول وجود علفهای هرز و حشرات موزی هستند که خسارات زیادی را به کشاورزان در این بخش وارد میکنند

علاوه بر این مشکل نیز عدم ثبات قیمت این محصول در بازارنیز از دیگر مشکلاتی است که کشاورزان با ان روبه رو هستند .   

آدرس کوتاه :