کارگروه زنان و خانواده مهریز به ریاست فرماندارمهریز تشکیل شد

کارگروه زنان و خانواده مهریز به ریاست فرماندارمهریز تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کارگروه زنان و خانواده شهرستان مهریز به ریاست فرماندار این شهرستان تشکیل شد. فرماندار مهریز اهداف این کارگروه را  تحكيم بنيان خانواده، تعميق فرهنگ حجاب و عفاف،ترويج ازدواج آسان و پايدار وكاهش طلاق و توسعه بهداشت عمومي و اشتغالزايي بانوان نام برد. بررسی راهکارهای کاهش طلاق مهمترین محور این جلسه بود.
کارگروه زنان و خانواده مهریز به ریاست فرماندارمهریز تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کارگروه زنان و خانواده شهرستان مهریز به ریاست فرماندار این شهرستان تشکیل شد.
فرماندار مهریز اهداف این کارگروه را  تحكيم بنيان خانواده، تعميق فرهنگ حجاب و عفاف،ترويج ازدواج آسان و پايدار وكاهش طلاق و توسعه بهداشت عمومي و اشتغالزايي بانوان نام برد.

بررسی راهکارهای کاهش طلاق مهمترین محور این جلسه بود.

آدرس کوتاه :