کارگران فعال واحدهای تولیدی مهریز تجلیل شدند


کارگران فعال واحدهای تولیدی مهریز تجلیل شدند به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز ، همزمان با روز جهانی کارگر ، فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان مهریز با حضور در تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی از کارگران و کارفرمایان فعال شاغل در این واحدها تجلیل کردند . فرماندار مهریز در این بازدید به اهمیت تولید و اشتغال و ضرورت رونق تولید بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: زمینه برای کار و فعالیت در این شهرستان فراهم است . وی ادامه داد: برای خدمت و برخورد با جنگ اقتصادی دشمنان هیچ عملی بهتر و مهمتر از تولید و تلاش برای جذب جوانان و اشتغالزایی آنها نیست . همچنین رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهریز گفت: رونق تولید در گرو همکاری مردم و مسئولان و ایجاد زمینه برای جلب مشارکت خیران و بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است . امیر عباس دهقانی زاده افزود: زمینه خوبی در منطقه برای تولید وجود دارد و باید سرمایه گذاران از فرصت موجود به نحو مناسب و بیش از گذشته استفاده کنند . 9 هزار کارگر در یک هزار و 276 کارگاه کوچک و بزرگ و در 224 واحد تولید و صنعتی شهرستان مهریز فعالیت دارند . واحدهای تولیدی مهریز شامل شهرک های صنعتی شهید چمران ، سایت 196 هکتاری ، یزد مهر ، هرفته ، شهرک سنگ ، شهرک سریشم و ناحیه صنعتی بهادران است .

کارگران فعال واحدهای تولیدی مهریز تجلیل شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز ، همزمان با روز جهانی کارگر ، فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان مهریز با حضور در تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی از کارگران و کارفرمایان فعال شاغل در این واحدها تجلیل کردند.

فرماندار مهریز در این بازدید به اهمیت تولید و اشتغال و ضرورت رونق تولید بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: زمینه برای کار و فعالیت در این شهرستان فراهم است.

وی ادامه داد: برای خدمت و برخورد با جنگ اقتصادی دشمنان هیچ عملی بهتر و مهمتر از تولید و تلاش برای جذب جوانان و اشتغالزایی آنها نیست.

همچنین رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهریز گفت: رونق تولید در گرو همکاری مردم و مسئولان و ایجاد زمینه برای جلب مشارکت خیران و بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

امیر عباس دهقانی زاده افزود: زمینه خوبی در منطقه برای تولید وجود دارد و باید سرمایه گذاران از فرصت موجود به نحو مناسب و بیش از گذشته استفاده کنند.

9 هزار کارگر در یک هزار و 276 کارگاه کوچک و بزرگ و در 224 واحد تولید و صنعتی شهرستان مهریز فعالیت دارند.

واحدهای تولیدی مهریز شامل شهرک های صنعتی شهید چمران ، سایت 196 هکتاری ، یزد مهر ، هرفته ، شهرک سنگ ، شهرک سریشم و ناحیه صنعتی بهادران است.
آدرس کوتاه :