کارگاه آموزشی فناوری اطلاعات ویژه خواهران در مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهریز افتتاح شد

کارگاه آموزشی فناوری اطلاعات ویژه خواهران در مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهریز افتتاح شد


با حضور اکبرنژاد مدیر کل فنی حرفه ای استان، زارعزاده فرماندار مهریز و دیگر مسئولین شهرستان کارگاه آموزشی فناوری اطلاعات ویژه خواهران در مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهریز افتتاح شد
کارگاه آموزشی فناوری اطلاعات ویژه خواهران در مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهریز افتتاح شد

این کارگاه آموزشی در قسمت خواهران این مرکز با اعتباری بالغ بر 15 میلیون تومان در فضای آموزشی به مساحت 100 متر مربع به بهره برداری رسید.
گفتنی است سالانه 300 نفر در قالب 10 رشته آموزشی گروه فناوری اطلاعات در این کارگاه آموزش می بینند.

 

آدرس کوتاه :