کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت مهریز به راه افتاد

کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت مهریز به راه افتاد


اینبار به مناسبت روز حمل و نقل و رانندگان
کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت مهریز به راه افتاد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت مهریز که پنج شنبه های هر هفته ساعت 6:30 دقیقه صبح از میدان شهدای گمنام به راه می افتد این هفته همزمان با روز حمل و نقل و رانندگان دوچرخه سواران مسیر میدان شهدای گمنام تا شرکت حمل و نقل مهریز بار  را رکاب زدند و در پایان نیز به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان اهدا شد.

آدرس کوتاه :