کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت مهریز اینبار میهمان یادواره لاله های عاشورایی بود

کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت مهریز اینبار میهمان یادواره لاله های عاشورایی بود


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت مهریز که پنج شنبه های هر هفته ساعت 6:30 دقیقه صبح از میدان شهدای گمنام به راه می افتد این هفته در آستانه برگزاری یادواره 72 شهید دهستان خورمیزات دوچرخه سواران مسیر میدان شهدای گمنام تا سالن ورزشی شهدای خورمیز را رکاب زدند و در پایان نیز به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان اهدا شد. گفتنی است یادواره 72 شهید دهستان خورمیزات امشب و فرداشب در سالن ورزشی شهدای خورمیز برگزار می شود.
کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت مهریز اینبار میهمان یادواره لاله های عاشورایی بود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت مهریز که پنج شنبه های هر هفته ساعت 6:30 دقیقه صبح از میدان شهدای گمنام به راه می افتد این هفته در آستانه برگزاری یادواره 72 شهید دهستان خورمیزات دوچرخه سواران مسیر میدان شهدای گمنام تا سالن ورزشی شهدای خورمیز را رکاب زدند و در پایان نیز به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان اهدا شد.
گفتنی است یادواره 72 شهید دهستان خورمیزات امشب و فرداشب در سالن ورزشی شهدای خورمیز برگزار می شود.

آدرس کوتاه :