کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت در مهریز امروز به راه افتاد

کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت در مهریز امروز به راه افتاد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت در مهریز امروز به راه افتاد. این کاروان پنجشنبه هر هفته ساعت 6:30 صبح از میدان شهدای گمنام آغاز و این هفته دوچرخه سواران مسیر میدان شهدای گمنام تا آموزش و پرورش مهریز رکاب زدند. در پایان نیز به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.
کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت در مهریز امروز به راه افتاد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت در مهریز امروز به راه افتاد.
این کاروان پنجشنبه هر هفته ساعت 6:30 صبح از میدان شهدای گمنام آغاز و این هفته دوچرخه سواران مسیر میدان شهدای گمنام تا آموزش و پرورش مهریز رکاب زدند.
در پایان نیز به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.

آدرس کوتاه :