کابل‌های مخابراتی مهریز قربانی تشنگی دارکوبها

کابل‌های مخابراتی مهریز قربانی تشنگی دارکوبها


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دارکوب‌ها ۹ میلیارد ریال به کابل‌های مخابرات مهریز و تفت خسارت زدند. دارکوب‌ها به علت خشکسالی های اخیر، برای یافتن آب، کابل‌های مخابراتی را سوراخ می‌کنند و البته به آب هم نمی‌رسند. مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد گفت: دارکوب‌ها ۱۸۰ کیلومتر از کابل‌های مخابراتی شهرهای تفت و مهریز را سوراخ کرده‌اند که موجب اختلال در تلفن ۶ هزار و ۲۰۰ مشترک این شهرها شده است. مقوم گفت: حدود ۱۰۰ کیلومتر از کابل‌های خسارت دیده با هزینه پنج میلیارد ریال تعویض شده و کار تعمیر بقیه کابل ها هم در دست اجراست. هم اکنون ۵۲ هزار مشترک در شهرستان های مهریز و تفت از خدمات تلفن ثابت شرکت مخابرات استان یزد بهره مندند. مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد همچنین گفت : برای محفوظ ماندن کابل های مخابرات‌، نوع خاصی از کابل با روکش فولادی سفارش داده شده است تا از سوراخ شدن توسط دارکوب‌ها در امان باشد. دارکوب‌ها منقارهای نیرومندی دارند و از این منقارها برای سوراخ کردن پوست درختان و جستجوی حشرات استفاده می‌کنند
کابل‌های مخابراتی مهریز قربانی تشنگی دارکوبها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دارکوب‌ها ۹ میلیارد ریال به کابل‌های مخابرات مهریز و تفت خسارت زدند.
دارکوب‌ها به علت خشکسالی های اخیر، برای یافتن آب، کابل‌های مخابراتی را سوراخ می‌کنند و البته به آب هم نمی‌رسند.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد گفت: دارکوب‌ها ۱۸۰ کیلومتر از کابل‌های مخابراتی شهرهای تفت و مهریز را سوراخ کرده‌اند که موجب اختلال در تلفن ۶ هزار و ۲۰۰ مشترک این شهرها شده است.
مقوم گفت: حدود ۱۰۰ کیلومتر از کابل‌های خسارت دیده با هزینه پنج میلیارد ریال تعویض شده و کار تعمیر بقیه کابل ها هم در دست اجراست.
هم اکنون ۵۲ هزار مشترک در شهرستان های مهریز و تفت از خدمات تلفن ثابت شرکت مخابرات استان یزد بهره مندند.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد همچنین گفت : برای محفوظ ماندن کابل های مخابرات‌، نوع خاصی از کابل با روکش فولادی سفارش داده شده است تا از سوراخ شدن توسط دارکوب‌ها در امان باشد.
دارکوب‌ها منقارهای نیرومندی دارند و از این منقارها برای سوراخ کردن پوست درختان و جستجوی حشرات استفاده می‌کنند

آدرس کوتاه :