چهارمین دبیر فدراسیون تنیس روی میز ایران به مهریز آمد

چهارمین دبیر فدراسیون تنیس روی میز ایران به مهریز آمد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، چهارمین دبیر فدراس یون تنیس روی میز ایران با هدف استعدادیابی نونهالان و نوجوانان مهریز به این شهرستان آمد. امیر عمیدی پس از دعوت آکادمی تنیس روی میز شهید دستغیب و هیات تنیس روی میز مهریز، ضمن بازدید از فعالیت های این رشته ورزشی، در سانسهای استعدادیابی خردسالان ، نونهالان ، نوجوانان و جوانان شهرستان شرکت نموده و با رفع اشکالات بازیکنان ، تمرینات و راهبردهای جدید علمی روز را برای ارتقا هرچه بیشتر این بازیکنان به مربیان مربوطه پیشنهاد نمود.
چهارمین دبیر فدراسیون تنیس روی میز ایران به مهریز آمد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، چهارمین دبیر فدراسیون تنیس روی میز ایران با هدف استعدادیابی نونهالان و نوجوانان مهریز به این شهرستان آمد.

امیر عمیدی پس از دعوت آکادمی تنیس روی میز شهید دستغیب و هیات تنیس روی میز مهریز، ضمن بازدید از فعالیت های این رشته ورزشی، در سانسهای استعدادیابی خردسالان ، نونهالان ، نوجوانان و جوانان شهرستان شرکت نموده و با رفع اشکالات بازیکنان ، تمرینات و راهبردهای جدید علمی روز را برای ارتقا هرچه بیشتر این بازیکنان به مربیان مربوطه پیشنهاد نمود.

آدرس کوتاه :