پیگیری کانون زبان ایران شعبه مهریز در کانون کودکان و نوجوانان کشور


در دیدار فرماندار شهرستان مهریز با ریس کانون زبان ایران و ریس کانون پرورش فکری کودکان و نوچوانان کشور راه اندازی کانون زبان ایران واحد مهریز پیگیری شد .

در دیدار فرماندار شهرستان مهریز با ریس کانون زبان ایران و ریس کانون پرورش فکری کودکان و نوچوانان کشور راه اندازی کانون زبان ایران واحد مهریز پیگیری شد .

سید محمد رستگاری در سفر سه روزه خود به تهران با دکتر سید محمد رضا هاشمی ریس کانون زبان ایران و همچنین ریس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور دیدار و گفتگو کرد.

تجهیز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان مهریز ، تاسیس مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مهریز و راه اندازی کانون زبان ایران شعبعه مهریز در مدرسه شهید کاشانی شهرستان از محورهای اصلی گفتگوهای رستگاری با مسئولین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در تهران بود.

همچنین سید علی کار آموز ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز بصورت تلفنی یکی از اعضای کارگروه پی گیری کانون زبان بود و در نهایت بعد از یک ساعت بحث و تبادل نظر توافقات بسیار خوبی جهت راه اندازی کانون زبان ایران در مهریز بدست آمد و به نظر می رسد این خواست مردم شریف مهریز بزودی زود تحقق پیدا خواهد نمود .
فرماندار مهریز در گفتگو با حاجیان ، رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور مسایل مختلف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان مهریز را مطرح نمود که حاجیان زاده در مورد آنها قول بررسی و اعلام نظر داده است .


آدرس کوتاه :