پیگیری مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت

پیگیری مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت با دو دیدار در سالن شهید صدوقی این شهرستان پیگیری شد: ورزش جوانان 9   محیط زیست 8 بانک صادرات 1   کانون وکلا 2
پیگیری مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت با دو دیدار در سالن شهید صدوقی این شهرستان پیگیری شد:
ورزش جوانان 9   محیط زیست 8
بانک صادرات 1   کانون وکلا 2

آدرس کوتاه :