پیام فرماندار مهریز به اولین همایش منطقه ای چاووشی خوانی

پیام فرماندار مهریز به اولین همایش منطقه ای چاووشی خوانی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در آستانه برگزاری اولین همایش منطقه ای چاووشی خوانی پیامی بدین شرح صادر کرد: بسم الله الرحمن الرحیم هنر معنوی ما هنری قدسی است که بر سه اصل حقیقت، معنویت و زیبائی بنا شده است. در زمانه کنونی که به نوعی با سیل تهاجم فرهنگی و حملات سهمگین دشمنان در عرصه های مختلف مخصوصاً میدان فرهنگ و اعتقادات مواجه هستیم، نکته اساسی آنست که با این نسبت ها و آیین ها چگونه مواجهه ای داشته باشیم. براستی نسل جوان ما چقدر با این مواریث ارزشمند فرهنگی آشناست و این ارتباط و تداوم چگونه باید صورت گیرد. آنچه مسلم است اینست که متولیان امر باید سنت ها و آئین هائی نظیر چاووشی خوانی که الهام گرفته از فرهنگ دینی و آسمانی و قدسی ماست را پاس داشته و در تداوم این تجارب ارزشمند و نگاه اعتقادی و تعلقات ایمانی و معنوی جامعه بکوشند. برگزاری اولین همایش منطقه ای چاووشی خوانی در شهر دارالولایه مهریز با هدف ارج نهادن به یک عمر زحمات خالصانه ی چاووشی خوانان و ترویج و احیاء این سنت حسنه مطمئناً باقیات الصالحات برای دست اندر کاران این همایش خواهد داشت. اینجانب به عنوان خادم مردم شریف شهرستان مهریز، مقدم تمامی عزیزان میهمان و چاووشی خوانان از استان هاید اصفهان، فارس، خراسان جنوبی، کرمان و یزد را گرامی داشته و موفقیت روز افزون را برای همه عزیزان از خداوند متعال خواستارم. مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز
پیام فرماندار مهریز به اولین همایش منطقه ای چاووشی خوانی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در آستانه برگزاری اولین همایش منطقه ای چاووشی خوانی پیامی بدین شرح صادر کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
هنر معنوی ما هنری قدسی است که بر سه اصل حقیقت، معنویت و زیبائی بنا شده است. در زمانه کنونی که به نوعی با سیل تهاجم فرهنگی و حملات سهمگین دشمنان در عرصه های مختلف مخصوصاً میدان فرهنگ و اعتقادات مواجه هستیم، نکته اساسی آنست که با این نسبت ها و آیین ها چگونه مواجهه ای داشته باشیم.
براستی نسل جوان ما چقدر با این مواریث ارزشمند فرهنگی آشناست و این ارتباط و تداوم چگونه باید صورت گیرد. آنچه مسلم است اینست که متولیان امر باید سنت ها و آئین هائی نظیر چاووشی خوانی که الهام گرفته از فرهنگ دینی و آسمانی و قدسی ماست را پاس داشته و در تداوم این تجارب ارزشمند و نگاه اعتقادی و تعلقات ایمانی و معنوی جامعه بکوشند.
برگزاری اولین همایش منطقه ای چاووشی خوانی در شهر دارالولایه مهریز با هدف ارج نهادن به یک عمر زحمات خالصانه ی چاووشی خوانان و ترویج و احیاء این سنت حسنه مطمئناً باقیات الصالحات برای دست اندر کاران این همایش خواهد داشت.
اینجانب به عنوان خادم مردم شریف شهرستان مهریز، مقدم تمامی عزیزان میهمان و چاووشی خوانان از استان هاید اصفهان، فارس، خراسان جنوبی، کرمان و یزد را گرامی داشته و موفقیت روز افزون را برای همه عزیزان از خداوند متعال خواستارم.


مهدی کیانی مقدم

فرماندار مهریز

آدرس کوتاه :