پيام تبريك فرماندار مهريز به نماينده محترم مردم شريف مهريز، بافق ،ابركوه، خاتم و بهاباد در مجلس شوراي اسلامي


پيام تبريك فرماندار مهريز به نماينده محترم مردم شريف مهريز، بافق ،ابركوه، خاتم و بهاباد در مجلس شوراي اسلامي

آدرس کوتاه :