پنج هزار نفر کار برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه مهریز را بر عهده دارند

پنج هزار نفر کار برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه مهریز را بر عهده دارند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جانشین رئیس ستاد انتخابات استان یزد گفت: پنج هزار نفر در حوزه انتخابیه شهرستان مهریز کار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارند. مهدی تقوایی ظهر  اظهار داشت: 182 شعبه اخذ رای شامل 119 شعبه ثابت و 63 شعبه سیار است کار جمع‌آوری آرای پنج شهرستان در حوزه انتخابیه مهریز را انجام می دهند. وی افزود: برای برگزاری این دوره از انتخابات چهار هزار و 500 تا پنج هزار نفر عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی، حفاظت، امنیتی و پشتیبانی شرکت دارند. تقوایی تاکید کرد: این مرحله مانند مرحله اول از حساسیت سیاسی و اجتماعی بالایی برخوردار است و از مردم انتظار می ‌رود با حضور خود در انتخابات، پاسخ یاوه ‌گویی دشمنان را بدهند.
پنج هزار نفر کار برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه مهریز را بر عهده دارند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جانشین رئیس ستاد انتخابات استان یزد گفت: پنج هزار نفر در حوزه انتخابیه شهرستان مهریز کار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارند.
مهدی تقوایی ظهر  اظهار داشت: 182 شعبه اخذ رای شامل 119 شعبه ثابت و 63 شعبه سیار است کار جمع‌آوری آرای پنج شهرستان در حوزه انتخابیه مهریز را انجام می دهند.
وی افزود: برای برگزاری این دوره از انتخابات چهار هزار و 500 تا پنج هزار نفر عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی، حفاظت، امنیتی و پشتیبانی شرکت دارند.
تقوایی تاکید کرد: این مرحله مانند مرحله اول از حساسیت سیاسی و اجتماعی بالایی برخوردار است و از مردم انتظار می ‌رود با حضور خود در انتخابات، پاسخ یاوه ‌گویی دشمنان را بدهند.

آدرس کوتاه :