پنج شنبه 19 اسفند به نام روز «مهریز پاک» نامگذاری شد

پنج شنبه 19 اسفند به نام روز «مهریز پاک» نامگذاری شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی که در فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد ابویی شهردار و رئیس ستاد تسهیلات نوروزی در این شهرستان از نامگذاری روز پنج شنبه 19 اسفند به نام « روز مهریز پاک » خبر داد و افزود : با نام گذاری این روز با هدف ترغیب و تشویق مردم در پاکیزه نگه داشتن شهر شاهد نظافتی عمومی از سوی مسئولین و مردم در سطح شهر خواهیم بود. فرماندار مهریز در این خصوص افزود: در روزهاي پاياني سال و در 19 اسفند ماه اهالي و مسئولین مهریز مصمم هستند تا با يك اقدام فراگير نمادين عمومي به نظافت اين شهر بپردازند. مهدی کیانی مقدم در ادامه این جلسه بر برپایی سفره هفت سین در روز آغازین سال جدید، ساعت 9 صبح در کنار قبور شهدای گمنام خبر تاکید کرد. روشنایی کامل جاده سنتو در ایام عید باستانی نوروز، کشیک نانواییهای سطح شهرستان، برپایی نمایشگاه معرفی آثار تاریخی و مفاخر شهرستان، برپایی نمایشگاه پوشش برتر با موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن مذهبی،بازدید و نظارت بر جایگاه های عرضه سوخت از دیگر مواردی بود که فرماندار مهریز بر ضرورت آنها اشاره کرد. گفتنی است چند روزی است که عملیات تعویض جداول مخروبه ی ورودی شهر با دستور اکید فرماندار نیز در حال اجراست.
پنج شنبه 19 اسفند به نام روز «مهریز پاک» نامگذاری شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی که در فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد ابویی شهردار و رئیس ستاد تسهیلات نوروزی در این شهرستان از نامگذاری روز پنج شنبه 19 اسفند به نام « روز مهریز پاک » خبر داد و افزود : با نام گذاری این روز با هدف ترغیب و تشویق مردم در پاکیزه نگه داشتن شهر شاهد نظافتی عمومی از سوی مسئولین و مردم در سطح شهر خواهیم بود.
فرماندار مهریز در این خصوص افزود: در روزهاي پاياني سال و در 19 اسفند ماه اهالي و مسئولین مهریز مصمم هستند تا با يك اقدام فراگير نمادين عمومي به نظافت اين شهر بپردازند.
مهدی کیانی مقدم در ادامه این جلسه بر برپایی سفره هفت سین در روز آغازین سال جدید، ساعت 9 صبح در کنار قبور شهدای گمنام خبر تاکید کرد.
روشنایی کامل جاده سنتو در ایام عید باستانی نوروز، کشیک نانواییهای سطح شهرستان، برپایی نمایشگاه معرفی آثار تاریخی و مفاخر شهرستان، برپایی نمایشگاه پوشش برتر با موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن مذهبی،بازدید و نظارت بر جایگاه های عرضه سوخت از دیگر مواردی بود که فرماندار مهریز بر ضرورت آنها اشاره کرد.
گفتنی است چند روزی است که عملیات تعویض جداول مخروبه ی ورودی شهر با دستور اکید فرماندار نیز در حال اجراست.

آدرس کوتاه :