پنجمین کمیسیون توسعه و عمران روستاهای شهرستان مهریز تشکیل شد

پنجمین کمیسیون توسعه و عمران روستاهای شهرستان مهریز تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، روستای حاج محمدعلی دهستان تنگ چنار میزبان پنجمین کمیسیون توسعه و عمران روستاهای شهرستان مهریز بود. در این نشست که به ریاست فرماندار و با حضور بخشدار مرکزی و مدیران جمعی از دستگاه های اجرایی شهرستان در محل مسجد این روستا تشکیل شد مهمترین مشکلات و خواسته های اهالی این روستا از زبان دهیار و اعضای شورای روستا مطرح و بررسی شد. پیگیری زمین مجموعه ورزشی روستا، برق دار کردن زمین های واگذار شده از سوی بنیاد مسکن، آمادگی جهاد کشاورزی برای احداث کانال و مرمت قنات روستا و اعطای وام کم بهره به کشاورزان و دامداران، و قرار دادن آسفالت دو کوچه خاکی این روستا در اولویت برنامه های بنیاد مسکن از مهمترین مصوبات این کمیسیون بود.
پنجمین کمیسیون توسعه و عمران روستاهای شهرستان مهریز تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، روستای حاج محمدعلی دهستان تنگ چنار میزبان پنجمین کمیسیون توسعه و عمران روستاهای شهرستان مهریز بود.
در این نشست که به ریاست فرماندار و با حضور بخشدار مرکزی و مدیران جمعی از دستگاه های اجرایی شهرستان در محل مسجد این روستا تشکیل شد مهمترین مشکلات و خواسته های اهالی این روستا از زبان دهیار و اعضای شورای روستا مطرح و بررسی شد.
پیگیری زمین مجموعه ورزشی روستا، برق دار کردن زمین های واگذار شده از سوی بنیاد مسکن، آمادگی جهاد کشاورزی برای احداث کانال و مرمت قنات روستا و اعطای وام کم بهره به کشاورزان و دامداران، و قرار دادن آسفالت دو کوچه خاکی این روستا در اولویت برنامه های بنیاد مسکن از مهمترین مصوبات این کمیسیون بود.

آدرس کوتاه :