پنجمین نشست روابط عمومی فرمانداری های استان در محل فرمانداری مهریز برگزار شد

پنجمین نشست روابط عمومی فرمانداری های استان در محل فرمانداری مهریز برگزار شد


  پنجمین نشست روابط عمومی فرمانداری های استان در محل فرمانداری مهریز برگزار شد   در نشستی با حضور فرماندار مهریز وسید عبدالمجید قائم محمدی و جمعی از مسئولین روابط عمومی فرمانداری های شهرستانها مسائل ومشکلات روابط عمومی برسی شد. در این نشست احمد علی زارعزاده فرماندار مهریز در سخنانی نقش وجایگاه روابط عمومی را در دستگاها نقش وجایگاهی ویژه توصیف کرد ومهمترین رسالت روابط عمومی را در اختیار گرفتن افکار عمومی و جلب اعتماد مخاطبین دانست. وی   گفت روایط عمومی با نقش پر رنگی که دارد یکی از اساسی ترین نیازهای هر اداره و سازمان است وی درادامه گفت : یکی از اقدامات ارزنده دولت اطلاع رسانی دقیق ومطلوب بوده است که باعث روشن شدن افکار عمومی بوده است. در ادامه عبدالحمید قائم محمدی مشاور استاندار و مدیر کل روابط عمومی استانداری گفت: وجود یک روایط عمومی پویا وفعال   وکاردان مو جب نشاط   سازمان و ادارها میباشد . وی خاطر نشان کرد : یکی از حساس ترین و سخت ترین مسئولیتها مسئول روابط عمومی است   وکسی که این مسئولیت را قبول میکند قابل تقدیر است.  قائم محمدی به محبوبیت رهبر معظم انقلاب در بین مردم اشاره کرد و این محبوبیت را ناشی از اعتماد مردم دانست. در ادامه مسئولین روابط عمومی با درمیان گذاشتن مشکلات خود به بحث وگفتگو پرداختند وبرای حل این مشکلات چاره ا ندیشی کردند.
پنجمین نشست روابط عمومی فرمانداری های استان در محل فرمانداری مهریز برگزار شد
  پنجمین نشست روابط عمومی فرمانداری های استان در محل فرمانداری مهریز برگزار شد

 در نشستی با حضور فرماندار مهریز وسید عبدالمجید قائم محمدی و جمعی از مسئولین روابط عمومی فرمانداری های شهرستانها مسائل ومشکلات روابط عمومی برسی شد.

در این نشست احمد علی زارعزاده فرماندار مهریز در سخنانی نقش وجایگاه روابط عمومی را در دستگاها نقش وجایگاهی ویژه توصیف کرد ومهمترین رسالت روابط عمومی را در اختیار گرفتن افکار عمومی و جلب اعتماد مخاطبین دانست.

وی  گفت روایط عمومی با نقش پر رنگی که دارد یکی از اساسی ترین نیازهای هر اداره و سازمان است

وی درادامه گفت : یکی از اقدامات ارزنده دولت اطلاع رسانی دقیق ومطلوب بوده است که باعث روشن شدن افکار عمومی بوده است.

در ادامه عبدالحمید قائم محمدی مشاور استاندار و مدیر کل روابط عمومی استانداری گفت: وجود یک روایط عمومی پویا وفعال  وکاردان مو جب نشاط  سازمان و ادارها میباشد .

وی خاطر نشان کرد : یکی از حساس ترین و سخت ترین مسئولیتها مسئول روابط عمومی است  وکسی که این مسئولیت را قبول میکند قابل تقدیر است.

 قائم محمدی به محبوبیت رهبر معظم انقلاب در بین مردم اشاره کرد و این محبوبیت را ناشی از اعتماد مردم دانست.

در ادامه مسئولین روابط عمومی با درمیان گذاشتن مشکلات خود به بحث وگفتگو پرداختند وبرای حل این مشکلات چاره ا ندیشی کردند.

آدرس کوتاه :