پلمپ 20 واحد صنفي، رستوران و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي در مهريز

پلمپ 20 واحد صنفي، رستوران و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي در مهريز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز براي دومين بار طي يك ماه گذشته در راستاي بسيج سلامت نوروزي و تشديد و كنترل مراكز تهيه و توزيع مواد خوراكي و اماكن بين راهي از اين مراكز بطور سر زده بازديد كرد. گفتني است طي اين بازديد ها و تشديد نظارت ها تعداد 20 واحد صنفي ،‌رستوران  و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي متخلف در مهريز تعطيل موقت شدند. در همين راستا نيز  35 واحد متخلف به مراجع قضايي معرفي شدند. فرماندار مهريز با توجه به اینکه شهرستان مهریز دروازه شرقی ورود به استان یزد است بر ساماندهی و نظارت مستمر بر وضعيت بهداشتي و نحوه پذيرايي از مسافرين بين راهي  را مورد تاکید قرار داد. وي هدف از این بازديد را  نظارت به عملكرد واحدهاي بين راهي، خدمات رساني، وضعيت بهداشتي و نحوه پذيرايي آنها از مسافرين بين راهي دانست و  با توجه به تردد روزانه 8 تا 9 هزار خودرو در این مسیر از شبکه بهداشت و درمان این شهرستان خواست تا نظارت دقیق تر و مستمری بر رستوران ها و اماکن بین راهی داشته باشد. فرماندار مهریز ضمن تذکری به واحدهايي كه خدمت رساني آنها ناقص و يا با مشكل مواجه بود خواستار رعایت کامل اصول بهداشتی و پذیرایی هر چه بهتر از مسافرین شد.
پلمپ 20 واحد صنفي، رستوران و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي در مهريز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز براي دومين بار طي يك ماه گذشته در راستاي بسيج سلامت نوروزي و تشديد و كنترل مراكز تهيه و توزيع مواد خوراكي و اماكن بين راهي از اين مراكز بطور سر زده بازديد كرد.
گفتني است طي اين بازديد ها و تشديد نظارت ها تعداد 20 واحد صنفي ،‌رستوران  و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي متخلف در مهريز تعطيل موقت شدند.
در همين راستا نيز  35 واحد متخلف به مراجع قضايي معرفي شدند.
فرماندار مهريز با توجه به اینکه شهرستان مهریز دروازه شرقی ورود به استان یزد است بر ساماندهی و نظارت مستمر بر وضعيت بهداشتي و نحوه پذيرايي از مسافرين بين راهي  را مورد تاکید قرار داد.
وي هدف از این بازديد را  نظارت به عملكرد واحدهاي بين راهي، خدمات رساني، وضعيت بهداشتي و نحوه پذيرايي آنها از مسافرين بين راهي دانست و  با توجه به تردد روزانه 8 تا 9 هزار خودرو در این مسیر از شبکه بهداشت و درمان این شهرستان خواست تا
نظارت دقیق تر و مستمری بر رستوران ها و اماکن بین راهی داشته باشد.
فرماندار مهریز ضمن تذکری به واحدهايي كه خدمت رساني آنها ناقص و يا با مشكل مواجه بود خواستار رعایت کامل اصول بهداشتی و پذیرایی هر چه بهتر از مسافرین شد.

آدرس کوتاه :